aduofua

Happiness!

Kategori: QOTD
"The Grand essentials of happiness are: something to do, something to love, and something to hope for."
Allan K. Chalmers

Wham!!!

Kategori: Lite av allt möjligt


Flum... med ett eller två "m"?

Kategori: Lite av allt möjligt"Se noga efter, du finns där själv med på ett hörn av dom"