aduofua

Känn ingen oro!

Kategori: QOTD


Gå till Gud med dina behov, dina glädjeämnen, dina sorger och bekymmer. Låt Gud få veta vad du ängslas för. Ingen börda är för tung för honom. Du kan inte trötta ut honom […].

Han känner medlidande när vi talar om våra sorger. Inget problem är för stort för honom för han håller världarna i sin hand och styr allt i universum. Om någonting stör vår frid lägger han märke till det även om det är en småsak.

Han läser vårt livs historia och inget kapitel är för mörkt för honom.

Det finns ingenting som är så tilltrasslat att inte han kan reda ut det. Ingen olycka kan drabba hans minsta barn utan att han ser det.

Han lägger märke till
om vi är stressade och oroliga. Han intresserar sig för allt som händer oss. Om vi är glada och muntra ser han det. Ingen uppriktig bön kommer över våra läppar utan att vår far i himlen vet om det […].

Han är så personligt intresserad av var och en som om det var den enda som hans älskade son hade dött för.

Vägen till Kristus s. 141, 142