aduofua

Stressad!!

Kategori: Lite av allt möjligt

Det känns som att den här sista terminen kommer att bli rätt jobbig. Jag håller just nu på med mitt projektarbete som jag borde ha kommit längre på än vad jag har, sen så tror jag att vår klass är den enda i Sverige som läser svenska B på en halv termin, eller har jag fel? En lättnad är i alla fall att jag har ganska många håltimmar i veckan att plugga på. Okej, men nu måste jag fortsätta med projektet, jag har ungefär två timmar på mig, sen börjar kören.